CO2-prestatieladder

In 2013 heeft Hooijer Renkum het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 en Hooijer Wegenbouw het CO2-Bewust Certificaat Niveau 3 behaald. Daar zijn we trots op. Gezamenlijk willen we de CO2 uitstoot te reduceren zoals toegezegd in de energiebeleidsverklaring. Over de inspanningen willen we transparant zijn.

Vanaf 2008 hebben we inzicht opgebouwd door de CO2-uitstoot jaarlijks vast te leggen. Het jaar 2012 geldt als basisjaar voor de CO2-prestatieladder. De CO2-footprint van 2012 wordt hiernaast grafisch weergegeven [3.A.1].

CO2-footprint Hooijer

De gegevens hebben betrekking op scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) CO2 -uitstoot conform richtlijnen van ISO 14064-1.

Reductiedoelstelling

“Hooijer stoot in 2020 per ton omzet mbt scope 1 en 2 (directe en indirecte CO2-uitstoot) 3% minder CO2 uit dan in het referentiejaar 2012”.

Actieplan

De doelstelling is nader uitgewerkt in de laatste versie van het energie management actieplan [3.B.2].

Het actieplan richt zich op:

1) Terugdringen brandstofgebruik

 • Medewerkers betrekken bij reduceren brandstofverbruik;
 • Chauffeurs brandstofbesparend programma laten volgen;
 • Afstemmen van transporten en personenvervoer om aantal gereden kilometers laag te houden;
 • Bij vervanging of nieuw materieel overgaan naar energiezuiniger materieel.

2) Gasverbruik reduceren

 • Warmte niet onnodig laten vervliegen;
 • Medewerkers vragen om hun kleding af te stemmen op de buitentemperatuur.

3) Elektraverbruik verlagen

 • Medewerkers betrekken bij reductie energieverbruik (apparaat uit bij geen gebruik).

Om inzicht te geven in de status van de maatregelen en in de CO2-uitstoot wordt een periodieke rapportage [3.A.1] uitgewerkt.

Wijzigingen

 • Update 2014-1: Toegevoegd Periodieke rapportage 2013 H2 en Mailing 2014-1;
 • Update 2014-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2014 H1 en Mailing 2014-2, actualisatie deelname aan branche-initiatieven;
 • Update 2015-1: Toegevoegd Periodieke rapportage 2014 H2, Mailing 2015-1, Energie Management Actieplan 2015 en het Communicatieplan versie 2015;
 • Update 2015-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2015 H1 en Mailing 2015-2;
 • Update 2016-1: Toegevoegd Periodieke rapportage 2015 H2, Mailing 2016-1 en Energie Management Actieplan 2016;
 • Update 2016-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2015 H2 en Mailing 2016-2.
 • Update 2017-1 Toegevoegd Periodieke rapportage 2016 H2 en Mailing 2017-1.
 • Update 2017-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2017 H1 en Mailing 2017-2.
 • Update 2018-1: Energiebeleidsverklaring vervangen, toegevoegd Periodieke rapportage 2017 H2 en Mailing 2018-1.

Communicatie

De wijze van interne en externe communicatie over de CO2-footprint, de reductiedoelstellingen en de voortgang van de inspanningen is vastgelegd in de laatste versie van het communicatieplan [3.C.1].

Door middel van een toolbox over de CO2-Prestatieladder zijn medewerkers geïnformeerd en via reguliere overleggen en/of een nieuwsbrief blijven zij op de hoogte.

Belangstellenden worden via de website of een gericht schrijven op de hoogte gehouden [1.C.1]. Zie bijvoorbeeld onderstaande mailingen:

Hooijer draagt bij aan branche- en keteninitiatieven door een actieve rol in te vullen bij de volgende initiatieven [3.D.1]:

 • Sturen op CO2 Cumela (Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra);
 • CO2 Werkgroep VERAS (Brancheorganisatie sloopaannemers).