Asbestsanering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopische vezels. De chemische samenstelling van asbest is niet schadelijk voor mensen. De schadelijke eigenschappen van asbest komen voort uit de vorm van de vezels. De vezels kunnen bij inademing in de longen blijven haken, waarna ze na enkele tientallen jaren asbestose of longkanker kunnen veroorzaken.

Na de 2e wereldoorlog tot medio jaren 90 is asbest veelvuldig toegepast als bouwmateriaal in Nederland. Dit komt omdat asbest een aantal goede eigenschappen heeft zoals slijtvastheid, hittebestendig, goed mengbaar, duurzaamheid en de goedkope productie. Dit maakt dat er in de huidige tijd nog veel gebouwen zijn waar asbest in aanwezig is.

Wanneer er asbest uit een gebouw verwijderd moet worden, zijn er wettelijk een aantal stappen vastgelegd. Hooijer Renkum kan u van dienst zijn bij al de stappen die hieronder genoemd zijn.

Asbestinventarisatie

Wanneer u wilt verbouwen of een bouwwerk geheel wilt slopen, dient er een asbestinventarisatie gemaakt te worden. Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven. Hooijer beschikt over een netwerk van deze bedrijven en kan de inventarisatie dan ook voor u verzorgen.

Sloopmelding

Wanneer de asbestinventarisatie is afgerond heeft u inzicht in de asbesthoudende materialen die in uw pand aanwezig zijn. Indien u besluit deze te willen verwijderen, dient daarvoor een melding gedaan te worden bij de gemeente. De gemeente zal u vragen naar het asbestinventarisatierapport. Desgewenst kan Hooijer u ontlasten en verzorgen wij de sloopmelding voor u. Tevens maken wij meldingen in het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem), waarin alle informatie omtrent het asbestproject wordt verzameld.

Asbestverwijdering

De asbestsanering zelf vindt plaats aan de hand van een werkplan dat voor de start van de werkzaamheden gemaakt wordt. Tevens worden de werkzaamheden gemeld bij de gemeente, certificerende instelling en inspectie SZW. Afhankelijk van de risicoklasse waarin de sanering moet worden uitgevoerd worden de veiligheidsmaatregelen bepaald.

Vrijgave en stort

Na afronding van de saneringswerkzaamheden wordt er op de saneringslocatie gemeten en visueel bekeken of al het asbest verwijderd is. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. De vrijkomende asbesthoudende materialen worden dubbel en luchtdicht verpakt en afgevoerd naar een erkend inzamelpunt.

Oplevering

Na afloop van de sanering stuurt Hooijer de vrijgaveverklaring en het stortbewijs van het asbest op naar de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
image
image
image
image
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?