In opdracht van De Bunte Vastgoed & Kelderman Bouw voeren wij momenteel het bouwrijp maken van het Don Bosco terrein te Renkum uit. Eind vorig jaar zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude Don Bosco-school en de bedrijfspanden die op het terrein aanwezig waren.

Momenteel richten we ons op het aanbrengen van het hemelwater- en vuilwaterriool. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd binnen het plangebied in 10 infiltratieputten. Daarnaast plaatsen we keerwanden langs de erfgrens om hoogteverschillen op te vangen.

Zodra het riool is aangelegd, brengen we de fundering aan van de toekomstige rijbaan. Het granulaat waarmee we fundering aanleggen is afkomstig van het puin dat gebroken is na de sloop van opstallen. Na de bouw van de 42 woningen gaan wij ook het woonrijp van dit plan verzorgen.

Een mooie opdracht waar veel van onze disciplines in één project samen komen.