SAMENWERKINGEN

Hooijer werkt samen met Effectief, KernGroen en Green Fiber. Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen passen al deze bedrijven binnen de visie van Hooijer en streven wij ieder dezelfde kernwaarden na. Hooijer hecht veel waarde aan langdurige relaties. Wij gaan niet voor ‘kort’ gewin maar voor een lange relatie, waarbij wederzijds respect belangrijk is.

Logo_effectief

EFFECTIEF

Jarenlang is Effectief verbonden aan Hooijer Renkum B.V. en Hooijer Wegenbouw B.V. Hoewel Effectief helemaal zelfstandig draait, hebben beide bedrijven al veel voordeel gehad bij de onderlinge samenwerking. Diverse medewerkers van Hooijer zijn via Effectief in dienst gekomen.

Logo_effectief

EFFECTIEF

Jarenlang is Effectief verbonden aan Hooijer Renkum B.V. en Hooijer Wegenbouw B.V. Hoewel Effectief helemaal zelfstandig draait, hebben beide bedrijven al veel voordeel gehad bij de onderlinge samenwerking. Diverse medewerkers van Hooijer zijn via Effectief in dienst gekomen.

KERNGROEN

In 2010 is KernGroen B.V., de hovenierstak van Hooijer Renkum B.V. opgericht. Dit bedrijf heeft heeft als motto ‘De Kracht Buiten Centraal’. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van tuinen en terreinen, maar hierbij staan de medewerkers centraal. De voormannen worden versterkt met een team van mensen met een arbeidshandicap.

Logo_KernGroen
Logo_KernGroen

KERNGROEN

In 2010 is KernGroen B.V., de hovenierstak van Hooijer Renkum B.V. opgericht. Dit bedrijf heeft heeft als motto ‘De Kracht Buiten Centraal’. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van tuinen en terreinen, maar hierbij staan de medewerkers centraal. De voormannen worden versterkt met een team van mensen met een arbeidshandicap.

Logo_GreenFiber

GREEN FIBER

Green Fiber International B.V. ontwikkelt nieuwe methoden om organische reststromen op te waarderen tot duurzame grondstoffen en producten. Op GroeneWaarden ontwikkelen Hooijer en Green Fiber een brede mix aan hoogwaardige toepassingen voor, met name, bermgras. Door in te zetten op schaalvergroting wordt een economisch haalbare en innovatieve oplossing gevonden voor huidige afval- en energievraagstukken.

Logo_GreenFiber

GREEN FIBER

Green Fiber International B.V. ontwikkelt nieuwe methoden om organische reststromen op te waarderen tot duurzame grondstoffen en producten. Op GroeneWaarden ontwikkelen Hooijer en Green Fiber een brede mix aan hoogwaardige toepassingen voor, met name, bermgras. Door in te zetten op schaalvergroting wordt een economisch haalbare en innovatieve oplossing gevonden voor huidige afval- en energievraagstukken.