Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hooijer heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen diep geïmplementeerd in de organisatie. Verschillende speerpunten dragen op lange termijn bij aan een leefbare wereld. Wij zetten mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt, beschikken over het CO2-bewust certificaat, produceren producten van maaisel uit de bermen, hergebruiken sloopmaterialen en recyclen groenafval naar biomassa en compostgrond.

Groene energie

Hooijer verkleint en zeeft groenafval met als eindproducten biomassa en compostgrond. De biomassa wordt vervoerd naar biomassacentrales t.b.v. de productie van groene energie en de compostgrond wordt hergebruikt als bomengrond.

CO2-reductie

Hooijer beschikt over het CO2-bewust certificaat niveau 3. Dit betekent dat wij onze energiestromen in kaart hebben gebracht, een CO2-reductie doelstelling hebben en hier actief over communiceren. Tevens nemen wij actief deel aan sector-initiatieven.

Circulair

Hooijer houdt zich bezig met het recyclen van maaisel uit bermen waar duurzame producten van worden gemaakt. Daarnaast worden vanuit onze sloopprojecten sloopmaterialen t.b.v. hergebruik of zelfs upgrading naar bijvoorbeeld meubels.

Arbeidsmarkt

Hooijer zet in de hoveniersbranche en bij verschillende sloopprojecten mensen in met afstand tot de arbeidsmarkt. Door goede begeleiding en geregeld contact met de jobcoach wordt een prettige werkomgeving voor de medewerkers gecreëerd.