Visie GroeneWaarden

GroeneWaarden is de tweede vestiging van Hooijer Renkum op het voormalig steenfabrieksterrein in de Doorwerthse uiterwaarden. Wij leggen ons toe op de herontwikkeling van deze locatie tot een circulaire hub waar upcycling van reststromen, duurzame energie en inclusieve arbeid samenkomen; een duurzaam alternatief voor onze huidige economie.

Groenstoffenfabriek

Op GroeneWaarden verwerken we laagwaardig houtig groenafval vanuit de openbare ruimte. Met behulp van onze geavanceerde productielijn schonen we deze stromen op, waarna de houtfractie wordt ingezet als hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld in de industriële warmteketel van Smurfit Kappa Parenco.

Deze recycling bereidt de weg voor naar de toekomstige upcycling van deze en andere organische reststromen, waarvoor eenzelfde voorbehandeling nodig is. Hooijer werkt met diverse partners samen om de weg naar meer hoogwaardige (materiaal)toepassingen voor biobased grondstoffen uit, bijvoorbeeld, houtig groenafval en bermgras vrij te maken. Wij streven ernaar een steeds groter deel van de ingenomen stromen voor deze toepassingen in te kunnen zetten.

Ecologische kringloop

Jaarlijks zeeft Hooijer een aanzienlijke hoeveelheid zwarte grond uit het op GroeneWaarden aangeleverd groenafval. Deze grond wordt vooral gebruikt om bij akkerbouwers en boomkwekers percelen aan te vullen. Door structuur toe te voegen aan de bodem wordt het waterbergend vermogen van de bodem vergroot. De fijn uitgezeefde houtfracties kunnen uitstekend ingezet worden als bodembedekker. In de toekomst zal Hooijer zich steeds verder toeleggen op de productie van diverse bodemproducten om zo de ecologische kringloop te kunnen ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit in onze omgeving.

Circulaire bouwmaterialen

Ook is er op GroeneWaarden ruimte voor circulaire bouwmaterialen. Samen met een aantal andere sloopbedrijven is Insert opgezet; een collectief om circulariteit in de sloop- en bouwsectoren te bevorderen. Op GroeneWaarden worden materialen die bij eigen sloopwerkzaamheden vrijkomen opgeslagen en, eventueel, hersteld. De circulaire oogst van alle deelnemende sloopbedrijven wordt op de  online Insert marktplaats gebundeld om opnieuw in de markt gezet te worden.

Voor de bouw van ons kantoor hebben wij zelf natuurlijk gebruikt gemaakt van deze circulaire bouwmaterialen.

image
image
image
image
image
image

Medio 2020 is Hooijer in samenwerking met Insert op GroeneWaarden met een nieuw circulair project gestart. Vanuit het hele land worden gescheiden ingezamelde systeemplafondplaten ingenomen. Deze platen worden op GroeneWaarden schoongemaakt en met behulp van biologische verf van een nieuwe coating voorzien. Zo kunnen de platen op de oude of een nieuwe plek nog jaren mee.

Werkpunt GroeneWaarden

Bij werkpunt GroeneWaarden kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen op weg naar een betaalde baan en kunnen mensen met een arbeidsbeperking passend werk vinden. Een mooie samenwerking met De Voorwerkers. Daarmee draagt Hooijer, naast een circulaire leefomgeving, ook bij aan een inclusieve toekomst.

Groene stroom

In samenwerking met HeveaInitiatief en Coöperatie ValleiEnergie zijn er plannen om onze bedrijfsdaken te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Er is ruimte voor ruim 5.000 zonnepalen. Inwoners van Heveadorp én omwonenden uit andere dorpen in de regio die zelf geen zonenpanelen op hun woning kunnen leggen, worden zo in staat gesteld te investeren in duurzame energie.

           

Modal shift

GroeneWaarden is gelegen in de uiterwaarden langs de Neder-Rijn. Dit biedt een unieke mogelijkheid om transport van biomassa en andere materiaalstromen over het water te verkennen. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe insteekhaven voor klasse Va-schepen. Op termijn kan dit een reductie van ca. 3.000 vrachtwagenbewegingen per jaar opleveren. Met diverse partners wordt onderzocht hoe het transport over water zo slim en schoon mogelijk uitgevoerd kan worden.

Zo zal GroeneWaarden verder ontwikkeld worden tot een innovatieve en duurzame ondernemerscampus!

×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?