Visie GroeneWaarden

GroeneWaarden is een voormalig steenfabrieksterrein in de Doorwerthse uiterwaarden dat door Hooijer wordt herontwikkeld tot een circulair bedrijventerrein. Lees hieronder meer over de verschillende activiteiten en toekomstplannen.

Circulaire bouwmaterialen

Bij de sloopwerkzaamheden die Hooijer door het hele land uitvoert komen regelmatig materialen vrij die opnieuw bij bouwprojecten ingezet kunnen worden. Hooijer verzamelt die materialen op GroeneWaarden en herstelt ze waar nodig. Samen met een aantal andere sloopbedrijven is Insert opgezet om het aanbod van deze circulaire bouwmaterialen op één online marktplaats te bundelen. Om het goede voorbeeld te geven heeft Hooijer in 2019 op GroeneWaarden een nieuw kantoor geheel uit deze materialen gebouwd.

image
image
image
image
image
image

Medio 2020 is Hooijer in samenwerking met Insert op GroeneWaarden met een nieuw circulair project gestart. Vanuit het hele land worden gescheiden ingezamelde systeemplafondplaten ingenomen. Deze platen worden op GroeneWaarden schoongemaakt en met behulp van biologische verf van een nieuwe coating voorzien. Zo kunnen de platen op de oude of een nieuwe plek nog jaren mee.

Voor het herstellen van de diverse circulaire bouwmaterialen en het overspuiten van de plafondplaten werkt Hooijer samen met De Voorwerkers, die op GroeneWaarden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zetten. Daarmee draagt Hooijer, naast een circulaire leefomgeving, ook bij aan een inclusieve toekomst.

Bodem

Jaarlijks zeeft Hooijer een aanzienlijke hoeveelheid zwarte grond uit het op GroeneWaarden aangeleverd groenafval. Deze grond wordt momenteel vooral gebruikt om bij akkerbouwers en boomtelers percelen aan te vullen en structuur toe te voegen aan de bodem, en daarmee het waterbergend vermogen van de bodem te vergroten. Ook de fijn uitgezeefde houtfracties kunnen uitstekend ingezet worden als bodembedekker. In de toekomst zal Hooijer steeds meer verschillende bodemverbeteraars en -bedekkers kunnen produceren ter ondersteuning van de diverse ecologische kringlopen.

Biobased grondstoffen

Door de verbetering van het verwerkingsproces van groenafval is Hooijer steeds beter in staat het houtige deel daaruit vrij van vervuiling (bijvoorbeeld door plastic, zand, metalen en puin) op te leveren. Hierdoor wordt deze biomassa ook steeds beter geschikt voor andere, meer hoogwaardige, (materiaal)toepassingen. In diverse consortia onderzoek Hooijer deze mogelijkheden, met als doen een steeds groter deel van de ingenomen stromen voor deze toepassingen in te kunnen zetten.

Groene energie

Op GroeneWaarden staat 1,8 hectare aan loodsen. Voor de oude ovenloods, met de 45 meter hoge stenen schoorsteen en het karakteristieke rode dak, wordt de historische aanblik van de steenfabriek in stand gehouden. De overige loodsen zijn echter zeer geschikt voor het leggen van zonnepanelen. In samenwerking met HeveaInitiatief en Coöperatie ValleiEnergie wordt een PV-installatie gerealiseerd die inwoners van de regio rondom GroeneWaarden  die zelf geen zonenpanelen op hun woning kunnen leggen in staat stelt te investeren in duurzame energie. Realisatie van de installatie staat gepland voor eind 2020.

           

Duurzame mobiliteit

GroeneWaarden is gelegen in de uiterwaarden langs de Neder-Rijn. Dit biedt een unieke mogelijkheid om transport van biomassa en andere materiaalstromen over het water te verkennen. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe insteekhaven voor klasse Va-schepen. Op termijn kan dit een reductie van ca. 3.000 vrachtwagenbewegingen per jaar opleveren. Met diverse partners wordt onderzocht hoe het transport over water zo slim en schoon mogelijk uitgevoerd kan worden.