PSO Getekend!

Afgelopen week hebben wij op het gemeentehuis van Gemeente Renkum de “Prestatie Overeenkomst (PSO) Beheer en onderhoud infiltratievoorzieningen in de Gemeente Renkum” ondertekend!

Begin januari 2022 zijn we samen met Gemeente Renkum gestart met een Bouwteamovereenkomst. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt hoe de gemeente Renkum en Hooijer Renkum samen op een transparante wijze tot een succesvolle Prestatieovereenkomst voor de uitvoeringsfase van het onderhoud kunnen komen. Hierbij zijn de volgende doelstellingen meegenomen:

  1. Het doelmatig onderhouden van alle bestaande en nieuw aan te leggen infiltratiesystemen binnen de gemeente; tegen de laagst mogelijke kosten. De functionele werking van het systeem (infiltratiecapaciteit) mag uiteraard hierbij niet afnemen ten opzichte van de initiële aanleg
  2. Wanneer van toepassing, proactief aanvullende (onderhoud)maatregelen adviseren om de werking van het systeem te verbeteren. Met de doelstelling dat daardoor overlast bij neerslag voorkomen wordt.
  3. Het opbouwen van onderhoudshistorie van de systemen in het beheersysteem.
  4. Het proactief adviseren van de gemeente voor grootonderhoud d.m.v. het aandragen van knelpunten met oplossing.

Binnen ons Bouwteam hebben we de bestaande software die de gemeente Renkum gebruikt (Kikker) samen met de ontwikkelaar Riodesk aangepast, aangevuld en verbeterd. Hiervoor is de nieuwe versie, BrutIS, gelanceerd. Hierdoor kunnen we specifiek voor het beheer van infiltratievoorzieningen méér gegevens invoeren. Dit is een unieke samenwerking tussen Gemee Renkum, Hooijer Wegenbouw en Riodesk én specifiek voor hemelwater infiltratievoorzieningen. Als ondersteuning voor het aanleveren van de benodigde data en het invoeren in het beheerssysteem, is er een inspecteur van Smit Civiele techniek ingezet. De gewonnen informatie is inmiddels in het beheersystem geïntegreerd door RioolEnzo.

Het doel hiervan is om met deze extra gegevens dan weer iedere voorziening zo doelmatig en kostenefficiënt te onderhouden. Er zijn bijvoorbeeld voorzieningen die meermaals per jaar onderhoud nodig hebben, maar ook na één, twee of pas na vijf jaar specifiek onderhoud nodig hebben.

Om dit doelmatig onderhoud uit te kunnen voeren hebben Gemeente Renkum en Hooijer Renkum, zoals aan het begin van deze post vermeld, een Prestatie Overeenkomst (PSO) opgesteld met de medewerking van Verhoeve & Faber Engineers and Advisors. Deze overeenkomst, voor doelmatig onderhoud Infiltratievoorzieningen van maar liefst zes jaar, is afgelopen week ondertekend door Marcel Wagener, (gemeentesecretaris/algemeen directeur) en Derkjan Hooijer (eigenaar/algemeen directeur).