image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

In mei 2021 is Hooijer Renkum gestart met de sloop van het uit 1971 stammende Transitorium. Dit universiteitsgebouw staat op De Dreijen, de voormalige campus van Wageningen University & Research. De universiteit heeft een grote nieuwe campus aan de noordzijde van Wageningen. Sloopwerkzaamheden werden gedurende het project in verschillende fasen ingedeeld en beschreven in een vooraf opgesteld sloopplan.

Asbestsanering
De asbestsanering was een belangrijk proces binnen dit sloopproject. We hebben alle asbesthoudende toepassingen zorgvuldig, op gecertificeerde wijze verwijderd. In het gebouw hebben we onder andere containments gemaakt.

Containments zijn besloten werkruimtes waarbinnen de asbest werkzaamheden plaatsvinden en het asbest gesaneerd en verpakt wordt. Deze ruimtes zijn geheel luchtdicht gemaakt met plastic en met onderdrukmachines wordt hier onderdruk gerealiseerd. Eventueel vrijkomende asbestdeeltjes kunnen zo niet uit de ruimte ontsnappen. Alleen onze gespecialiseerde vakmensen, voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, mogen de containments betreden. Dit doen ze via een drietrapssluis met een ‘schone ruimte’, een douche en een ‘vuile ruimte’. Dankzij de douchesluis kunnen ze het containment veilig betreden en verlaten zonder dat er asbestvezels verspreid worden. De onderdruk wordt continue gemeten. Als alle asbesthoudende materialen in de containments zijn verwijderd en verpakt in plastic zakken, reinigen we de containments zeer grondig. Daarna vindt er een inspectie plaats door een onafhankelijke partij en wordt de locatie vrijgegeven.

Voorsloop
Dankzij de expertise van onze collega’s en de juiste machines kon per fase het vrijgekomen materiaal worden afgevoerd voor hergebruik. Veel materialen kregen zo een tweede kans en belandden niet onnodig bij het afval. Zo zijn in het voortraject onder andere ketels, laboratoriumtafels, hardstenen zuurtafels en lampen op onze circulaire marktplaats Insert geplaatst en opnieuw in de markt gezet. Ook de herbruikbare bouwmaterialen en grondstoffen vrijkwamen tijdens de voorsloop werden hier aangeboden. Al het overige afkomende afval werd gescheiden in diverse stromen en naar een erkende verwerker gebracht.

Machinale sloop bovenbouw
Na de bouwvakvakantie zijn we in augustus begonnen met de machinale sloop van de bovenbouw van het Transitorium. De sloopwerkzaamheden zijn met een rupskraan met sorteergrijper en beton/ staalschaar uitgevoerd. Gesloopte materialen werden naar de grond begeleid waardoor deze niet van grote hoogte naar beneden vielen. De vrijkomende materialen werden ter plaatse door kraanmachinisten gescheiden en verzameld in containers.

Op de foto’s van bovenaf is de nevelsproeier goed te zien. Deze zorgt ervoor dat stof direct neerslaat. Door op deze wijze te slopen, wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt.

PROJECT DETAILS

  • Opdrachtgever: Wageningen University & Research
  • Projectperiode: 2021
  • Locatie: Wageningen
  • Dienst: Sloopwerk
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?