image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

Het Hegius in Deventer deed lang dienst als schoolgebouw, maar de laatste jaren werden ruimtes in het pand verhuurd aan meerdere partijen en organisaties. In het monumentale pand zijn nu zestien appartementen en een museum gerealiseerd. Een bijzonder project in het historische stadshart van Deventer. En voor ons is het zo midden in het centrum, een logistieke uitdaging geweest voor de aan- en afvoer van materialen tijdens de sloop.

 

Renovatiesloop

In het najaar van 2021 heeft de specialistische renovatiesloop plaats gevonden. De sloopwerkzaamheden mochten natuurlijk geen afbreuk doen aan de karakteristieke details. Omdat het een monumentaal pand betreft, was het van groot belang dat bepaalde gedeelten van het gebouw intact bleven. Gecontroleerd inpandig slopen, aan de hand van het renovatiesloopplan, waarbij het dragende gedeelte intact bleef.

De kleine delen in en aan het gebouw zijn zorgvuldig gedemonteerd of gesloopt met de hand, met een Bobcats (kleine shovels) of een mini rupskraan. Vanwege de kleine afmetingen en lage bedrijfsgewicht van deze voertuigen waren ze zeer geschikt voor inzet ín het gebouw. Gedemonteerde delen en slooppuin werden zorgvuldig gescheiden en afgevoerd naar een erkende verwerker.

 

Infrastructuur

Bij de opbouw hebben we een groot gedeelte van de onder- en bovengrondse infrastructuur gerealiseerd. Zo is er op het binnenplein een ondergronds infiltratiesysteem voor de afvoer van hemelwater aangelegd. Een duurzame manier om met regenwater om te gaan. Het zorgt dat regenwater wordt verwerkt op de plek waar het valt. Dit voorkomt verdroging van de grond en overbelasting van het riool.

In de afrondende fase hebben we de inrichting van de bovengrondse infrastructuur aangelegd en hebben we het binnenplein van passend straatwerk voorzien.

PROJECT DETAILS

×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?