image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

Het Hegius deed lang dienst als schoolgebouw, maar de laatste jaren werden ruimtes in het pand verhuurd aan meerdere partijen en organisaties. Nu worden in het monumentale pand zestien appartementen en een museum gerealiseerd. Een bijzonder project in het historische stadshart van Deventer. En een logistieke uitdaging door de aan- en afvoer van materialen zo midden in het centrum.

 

Renovatiesloop

In het najaar van 2021 zijn we begonnen met de specialistische renovatiesloop. De sloopwerkzaamheden mochten natuurlijk geen afbreuk doen aan de karakteristieke details. Omdat het een monumentaal pand betreft, was het van groot belang dat bepaalde gedeelten van het gebouw intact bleven. Gecontroleerd inpandig slopen dus, aan de hand van het renovatiesloopplan, waarbij het dragende gedeelte intact bleef.

De kleine delen in en aan het gebouw zijn zorgvuldig gedemonteerd of gesloopt met de hand en met de inzet van Bobcats (kleine shovels) en een mini rupskraan . Vanwege de kleine afmetingen en lage bedrijfsgewicht van deze voertuigen waren ze zeer geschikt voor inzet ín het gebouw. Gedemonteerde delen en slooppuin werden zorgvuldig gescheiden en afgevoerd naar een erkende verwerker.

 

Infrastructuur

Bij de opbouw hebben we een groot gedeelte van de onder- en bovengrondse infrastructuur gerealiseerd. Zo is er op het binnenplein een ondergronds infiltratiesysteem voor de afvoer van hemelwater aangelegd. Een duurzame manier om met regenwater om te gaan. Het zorgt dat regenwater wordt verwerkt op de plek waar het valt. Dit voorkomt verdroging van de grond en overbelasting van het riool.

In de afrondende fase leggen we ons toe op de inrichting van de bovengrondse infrastructuur en voorzien we het binnenplein van passend straatwerk.

PROJECT DETAILS