image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

Hooijer Renkum en de gemeente Lingewaard werken sinds begin 2020 in samenwerkingsverband aan het afkoppelen van woningen van hemelwater.

Gemeente Lingewaard heeft Hooijer Renkum geselecteerd als bouwteampartner. Zij hebben de expertise en technische kennis in huis voor een dergelijk project. Al in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding was er contact en werden er gezamenlijk plannen gemaakt. Aannemers en gemeenten hebben verschillende kennis en ervaring in huis. In een bouwteam breng je dit allemaal samen. Op deze manier worden de beste resultaten gerealiseerd en de overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk gehouden.

Afkoppelen regenwater
Veel huizen in de gemeente Lingewaard zijn (nog) aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Het hemelwater stroomt rechtstreeks via de dakgoot en regenpijp het riool in en wordt verpompt naar de zuivering. Dat is zonde, want het relatief schone water wordt dan vermengd met het vuile water van bijvoorbeeld de wc, douche en wasmachine.

Door de regenpijp af te koppelen verdwijnt het regenwater van je dak niet langer direct in het riool. Dit kan bijvoorbeeld door het regenwater af te laten voeren naar omringende sloten. Maar ook door het hemelwater via een putje weg te laten zakken in de bodem.

Voordelen afkoppelen
Afkoppelen levert hoe dan ook winst op voor het milieu!

·        Door klimaatverandering zijn er meer pieken in hevige regenval. Het riool moet dan zoveel water in korte tijd verwerken, dat deze overstort. Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater.
·        Door het schone regenwater niet naar de zuivering te vervoeren kan de rioolwaterzuivering beter presteren en zijn de zuiveringskosten lager.
·        Door regenwater in de bodem weg te laten zakken, wordt direct de grondwaterstand aangevuld en de verdroging tegengegaan.

Procedure
Gemeente Lingewaard wil graag zoveel mogelijk daken afkoppelen. Daar is medewerking van de bewoners voor nodig omdat er aanpassingen nodig zijn op het eigen terrein. De gemeente schrijft de betreffende inwoners kern voor kern aan. De komende periode zijn Doornenburg en Angeren aan de beurt. Zij mogen zich melden bij de Coen Hooijer, projectleider Hooijer Renkum.

“Er wordt een afspraak bij bewoners thuis ingepland voor een inventarisatie. Gezamenlijk wordt gekeken naar de beste oplossing”, zegt Coen Hooijer. “We stellen een schetsontwerp op voor een goed afkoppelplan en op basis van de overeengekomen afspraken worden de werkzaamheden uitgevoerd.” De kosten van het afkoppelen worden gedekt door de gemeente. Ook vergoeden ze het herstelwerk van het straatwerk of het gazon. Alles wordt netjes achtergelaten zoals het aangetroffen werd. Tot slot, wordt een revisietekening gemaakt door Hooijer Renkum. Dit is een bouwtekening die de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekening zichtbaar maakt.

Vast team
Het bouwteam onderhoudt tijdens de procedure nauw contact met de bewoners en zodat ze op tijd weten waar ze aan toe zijn. Uitvoerder Lars Onderwater is hét aanspreekpunt op locatie. Samen met Floris Hoogakker en Mees Meijer vormt hij het vaste team vakmensen van Hooijer Renkum. Inmiddels zijn ze bekende gezichten geworden in de buurt waar het project in volle gang is. De betrokkenheid en de lijnen zijn daardoor kort.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners altijd bij hen terecht voor vragen en extra informatie. Zorgvuldige communicatie naar zowel de opdrachtgever als de bewoners is een belangrijk onderdeel binnen dit project. Goede informatievoorziening én een luisterend oor helpen om het gevoel van overlast te minimaliseren. Verkeersoverlast is er bij dit project niet of nauwelijks. Er is een bouwplaats ingericht en de bussen met materialen worden geparkeerd bij het huis waar ze op dat moment gewerkt wordt, zonder het doorgaande verkeer te hinderen.

Positieve reacties
Inmiddels zijn 3 straten in Doornenburg afgekoppeld van hemelwater. De gezamenlijke en gecoördineerde communicatie van het bouwteam over de aanpak werpt zijn vruchten af, zowel qua voortgang als bewonerstevredenheid. Veel inwoners staan welwillend tegenover deze duurzaamheidsmaatregelen.

“Het was ons al jaren een doorn in het oog: honderden liters kostbaar regenwater verdwenen gewoon vanaf ons dakoppervlak in het riool. En dit terwijl de grondwaterstand om extra water schreeuwde”, zegt Jeanette Weijers, één van de inwoners bij wie de regenpijp succesvol is afgekoppeld. “We hebben er graag gebruik van gemaakt. Zeker driekwart van het regenwater wordt nu geloosd in de sloot en de vijver. En bij het overlopen van deze laatste, uiteindelijk ook aan de bodem toevertrouwd.”

Planning
De werkzaamheden hebben een doorlooptijd van juli 2020 tot en met april 2022.

“Hooijer Renkum verzorgt dus de complete uitvoering van het project; van advies en ontwerp, tot realisatie. Met nauwe betrokkenheid van de Gemeente Lingewaard en de bewoners”, aldus Hooijer.

De komende maanden zal het bouwteam gestaag verder werken aan de realisatie van dit mooie project. Samen met de bewoners worden de gevolgen van een veranderend klimaat aangepakt!

PROJECT DETAILS

  • Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard
  • Projectperiode: juli 2020- april 2022
  • Locatie: Gemeente Lingewaard
  • Dienst: Grondwerk
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?