image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

Wageningen University & Research (WUR) is verhuisd naar een grote nieuwe campus aan de noordzijde van Wageningen. Op het voormalig campusterrein van de Universiteit Wageningen, aan De Dreijen, staat sinds 1971 het gebouw “Transitorium” wat jaren dienst heeft gedaan voor de laboratoriumopleiding. Hooijer Renkum heeft de asbestsanering en totaalsloop uitgevoerd.

 

Voorbereiding

Voor aanvang van de sloop heeft een asbest- en materiaalinventarisatie plaatsgevonden en is een sloopplan opgesteld. Door o.a. het aantreffen van asbest is het project ingedeeld in verschillende fases:

 • Asbestsanering
 • Voorsloop
 • Machinale sloop bovenbouw

 

Asbestsanering
Alle asbesthoudende toepassingen zijn zorgvuldig, op gecertificeerde wijze met gebruik van o.a. containments verwijderd. Voor het verwijderen van de asbesthoudende vensterbanken en restanten is de veiligheidsklasse deels terug geschaald naar risicoklasse 1 middels validatiemetingen. Circa 30 ton asbest is afgevoerd naar een stortlocatie.

 

Voorsloop
Om te voorkomen dat materialen onnodig bij het afval terecht kwamen zijn in het voortraject onder andere ketels, laboratoriumtafels, hardstenen zuurtafels en lampen via onze circulaire marktplaats Insert opnieuw in de markt gezet voor een tweede leven. Herbruikbare bouwmaterialen en grondstoffen die tijdens de voorsloop vrijkwamen zijn gescheiden in diverse stromen en voor hergebruik naar een erkende verwerker gebracht.

 

Machinale sloop bovenbouw
Met een rupskraan met sorteergrijper en beton/staalschaar zijn de sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Ook hier zijn de vrijgekomen grondstoffen ter plaatse door de kraanmachinisten gescheiden, in aparte containers verzameld en voor hergebruik afgevoerd naar erkende verwerkers.

 

Hergebruik materialen

Enkele voorbeelden van materialen die aangeboden zijn voor hergebruik:

 • Hardhouten bladen -> hergebruik als traptreden in het nieuwe pand van BOOT
 • Plafondplaten -> refurbished door Coöperatie Insert
 • Puin -> hergebruik als toeslagmateriaal in beton
 • Glas/gips/metalen-> recycling naar nieuw glas/gips/metalen
 • Laboratorium inrichting -> deels verkocht via kringloopwinkel

 

Verificatieregeling Circulair sloopproject

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. De verificatieregeling circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen.

 

Voor het project “Sloop Transitorium Wageningen” heeft Hooijer Renkum de verificatieverklaring  Circulair Sloopproject op basis van de BRL SVMS-007 behaald. Het gaat hierbij om de stoffeninventarisatie, het scheidingsplan en de stoffenverantwoording in combinatie met de eisen van de opdrachtgever.

PROJECT DETAILS

 • Opdrachtgever: Wageningen University & Research (WUR)
 • Projectperiode:
 • Locatie: Wageningen
 • Dienst: Asbestsanering, Sloopwerk,
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?