Eind augustus 2019 heeft Hooijer Renkum een nieuwe 3-fractie zeef in gebruik genomen. Deze zeef, een Backers 3-MTAL sterrenzeef, zal overwegend ingezet worden ten behoeve van het zeven van biomassa op GroeneWaarden, maar kan ook ingezet worden om grond te zeven.

De machine beschikt over 2 assen en kan daarmee achter een trekker over de weg vervoerd worden, maar kan zichzelf ook op rupsen voortbewegen, zodat hij makkelijk op oneffen terrein verplaatst kan worden.

Op GroeneWaarden zal de machine gebruikt worden om het voorgebroken groenafval uit te zeven in 3 fracties: grond, fijn hout en grof hout. Door het materiaal in 3 fracties uit te zeven hoeft er alleen aan het grove hout nog een bewerkingsstap uitgevoerd te worden, wat zorgt voor een grote CO2-reductie en een efficiëntere werkwijze.

Hooijer Renkum 3-fractie zeef

Hooijer Renkum 3-fractie zeef