In de afgelopen jaren is Hooijer Renkum B.V. begonnen, het voormalige steenfabrieksterrein in Doorwerth, sindsdien GroeneWaarden genoemd, in te richten als campus op het gebied van de re- en upcycling van organische reststromen. Wat betreft houtige biomassa gaat het om snoeihout, boomstronken, schors en andere laagwaardige stromen, voornamelijk afkomstig uit wegbermen, plantsoenen en de bebouwde omgeving.

De materialen worden met behulp van verschillende verkleinings- en zeefstappen verwerkt tot shreds en chips. Karel Hooijer: ,,Dat zijn beiden vormen van verse biomassa die als brandstof dienen voor industriële warmteketels, zoals die van Parenco, en stadsverwarming. Als zodanig is het materiaal een alternatief voor aardgas.”

Lees het hele artikel op Hoog en Laag »