Hooijer Renkum draagt graag zijn steentje bij aan lokale projecten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en het woonplezier in het dorp. Onlangs werden we benaderd door Peter Snapper, voorzitter van de ondernemersvereniging Renkum Centrum, over de plannen voor onze dorpskern.

De Dorpsstraat in Renkum heeft de laatste jaren al velen ontwikkelingen doorgemaakt. En er zijn nog veel meer initiatieven en plannen om het centrum aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Om deze plannen meer vorm en inhoud te geven, is eind vorig jaar een dorpsteam opgericht. Dit team bestaat uit allerlei mensen die nauw betrokken zijn bij de Dorpsstraat zoals inwoners, winkeliers, horecaondernemers, verenigingen en de gemeente. Gezamenlijk is een visie vastgesteld.

Een van de speerpunten is de herinrichting van het dorpsplein. Daar blijven nog vele kansen onbenut. Het zou nog meer een plek kunnen zijn waar mensen graag samenkomen. Jong en oud. Een levendig, multifunctioneel plein met veel horeca en uitnodigende terrassen. Met veel groen en zitruimte. Maar ook geschikt voor evenementen zoals Sinterklaas of een optreden van een lokale muziekvereniging.

Op initiatief van Peter Snapper en John Machielse van Pannenkoekenhuis Renkum werd de eerste stap gezet. Ze vroegen aan projectleider Coen Hooijer hun eerste ideeën te bundelen en uit te werken in een vrijblijvend schetsontwerp. Deze schets diende als basis voor de eerste bijeenkomst half juli jl. John ontving alle genodigden gastvrij in zijn restaurant dat zelf gevestigd is aan dit plein. Er was een vertegenwoordiging aanwezig van ondernemers, pandeigenaren, Renkum Leeft en de gemeente Renkum.

Het schetsontwerp werd gepresenteerd en positief ontvangen. Na het plenaire gedeelte was er de mogelijkheid in subgroepen verduidelijkende vragen te stellen. Er zijn aanvullende ideeën geopperd en goede gesprekken gevoerd. De betrokkenheid was groot. De verschillende wensen, verbeterpunten en aanvullingen van de aanwezigen worden meegenomen en door ons uitgewerkt in een nieuw ontwerp. Mocht het ontwerp goedgekeurd worden door alle partijen, dan kan er worden toegewerkt naar vervolgstappen zoals de financiering. Wellicht is er de mogelijkheid voor een burgerinitiatief richting de gemeente. Of kan er een sponsoractie worden opgezet.

Hooijer Renkum is er trots op een actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze lokale plannen en kijkt uit naar de ontwikkelingen in de toekomst.