Deelname Hooijer Renkum livestream HAN

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, een samenwerkingsverband van achttien gemeenten, moeten tot 2030 minimaal 25.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Er wordt extra aandacht besteed aan het vormgeven van een circulaire leefomgeving, het behoud van groene ruimte in de stad en natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

Het behouden en versterken van het groene profiel vertaalt zich in stevige ambities op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Hoe kunnen de gemeenten in de Groene Metropoolregio hierin, samen met ondernemers en onderwijspartners, hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan deze regionale ambitie?

In samenwerking met het Kenniscentrum Circulaire Bouw (KCCB) en RvN@ organiseerde het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie van de HAN op 29 april 2021 een livestream. Samen met verschillende tafelgasten, kregen de kijkers een inkijk in de nieuwste mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen, de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken aan groene oplossingen voor een bestaande wijk en welke volgende stappen de beleidsmakers willen zetten.

Onze directeur Derkjan Hooijer nam deel aan het tafelgesprek. Hooijer Renkum heeft al vele stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en er zijn grote ambities voor de toekomst. Hij vertelt onder andere over Insert. Een samenwerking van meerdere sloopaannemers om circulariteit te bevorderen met een marktplaats waarbij sloopmateriaal voor hergebruik beschikbaar wordt gesteld.

https://www.youtube.com/watch?v=I0gtG4w9XtM