Door de Internationale Arbeidsorganisatie is 28 april uitgeroepen tot ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’.

Veiligheid op het werk staat voorop bij Hooijer Renkum. Iedereen moet aan het einde van de dag weer veilig en gezond thuiskomen. Om onze veiligheidscultuur nog verder te versterken, gaan we aan de slag met de Veiligheidsladder.

De Veiligheidsladder, ook wel Safety Culture Ladder genoemd, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen in je bedrijf te meten. Een maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken. Zo kan het risico op ongevallen verder teruggedrongen worden.

De norm kent 5 verschillende tredes. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is binnen een bedrijf, hoe hoger de toegekende laddertrede. Door de stappen van de SCL te doorlopen, kunnen we onze inzet voor de veiligheid op de werkvloer aantonen en vergroten.

Vanaf 2022 moet veiligheidsbewustzijn ook verplicht worden opgenomen in aanbestedingen of contracten. Dit kan middels de certificering van de SCL.

KAM coördinator Mireille Klinkenberg is hét aanspreekpunt als het gaat om kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Zij bewaakt alle voortgang rondom veiligheid en veiligheidsbewustzijn binnen Hooijer Renkum en zorgt dat het op diverse manieren op de agenda komt. Op die manier willen wij bereiken dat iedereen binnen ons bedrijf op de hoogte is van alle veiligheidsregels en een pro-actieve houding ten aanzien van veiligheid stimuleren.

Dit doen we bijvoorbeeld met (digitale) Toolboxen. Dit zijn groepsbijeenkomsten met een duidelijke boodschap gericht op houding en gedrag. Alles wat je moet doen om veilig en gezond aan het werk te blijven, wordt besproken. Tijdens deze interactieve sessies is er ook ruimte voor veiligheidsvraagstukken uit de dagelijkse praktijk. De online applicatie Kahoot! wordt ingezet om de kennis te oefenen.

We blijven investeren om onze veiligheidscultuur te continueren en waar mogelijk verder te versterken. Veiligheid is namelijk nooit af!