HET GROENE HEK ‘opent’ circulaire deuren in Tricht

Foto: Hans Barten

Op 29 september jl. is de handtekening op de samenwerkingsovereenkomst gezet door KleurrijkWonen en het consortium ‘Het groene HEK’ dat bestaat uit drie familiebedrijven; Hooijer Renkum, Emergo en KlokGroep. De eerste stap is genomen in de richting van maximaal circulair slopen en bouwen, met veel aandacht voor CO2-reductie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hiermee wil de woningcorporatie met de sloop van 16 woningen en de bouw van 19 nieuwe woningen een bijdrage leveren aan de doelstelling van de overheid om een circulaire economie, een wereld zonder afval, te bereiken.

KleurrijkWonen stelt hoge ambities voor de circulaire sloop- en nieuwbouwopgave voor dit project in Tricht aan de Rodenburgstraat en Laan van Crayestein. “Iemand moet de eerste stap zetten om aan de doelstelling van de overheid tegemoet te komen. In KlokGroep heeft KleurrijkWonen de juiste partij gevonden. “Zij deden mee aan deze circulaire uitvraag waarbij KleurrijkWonen als eerste woningcorporatie het Rapid Circular Contracting traject heeft ingezet”, zegt Judith Consen, projectmanager KleurrijkWonen. “Circulair en duurzaam bouwen staat bij ons hoog op de agenda waardoor deze vraag op het juiste moment kwam”, vult algemeen directeur Harold van Rooijen van KlokGroep aan.

Het slopen en bouwen gebeurt straks in twee fases, om de overlast te verkleinen en om een aantal zittende huurders niet tussentijds te laten verhuizen. Om deze ambities waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen KleurrijkWonen en de slopende en bouwende partijen noodzakelijk. KlokGroep heeft in Hooijer Renkum en Emergo de juiste partners gevonden.

Hooijer Renkum gaat zich bezighouden met de sloop van de woningen en het oogsten van materialen voor hergebruik om zo weinig mogelijk materialen te verspillen en te kijken welke materialen uit de sloop een tweede leven kunnen krijgen. Zo maak je impact en blijft de woning betaalbaar over de gehele exploitatieduur.

Emergo is verantwoordelijk voor het fabriceren van de Optimaat-conceptwoningen dat samen met KlokGroep is ontwikkeld. Het concept bestaat grotendeels uit geprefabriceerde elementen, veelal duurzaam hout. Op de bouwplaats vindt het in elkaar passen van de elementen plaats.

Wanneer we exact van start gaan met dit prestigieuze project wordt nog bepaald maar voor 2024 zal alles in ieder geval gereed zijn.