Hooijer Renkum heeft in samenwerking met Yilkins Drying Solutions, Smurfit Kappa Parenco en DPS Techniek een project afgerond waarin de verwaarding van laagwaardige organische reststromen centraal staat. Het onderzoek dat uitgevoerd is richtte zich met name op twee stromen; de fijne fractie uit de houtige biomassa die Hooijer op GroeneWaarden verwerkt en het bermgras dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan rijks- en provinciale wegen. Beide stromen zijn door Hooijer gesorteerd en verkleind en vervolgens met behulp van de innovatieve droogtechniek van Yilkins Drying Solutions gedroogd om verdere verwerking tot pellets mogelijk te maken. Met name het bermgras laat veel potentie zien voor toepassing in een hoogwaardige brandstofpellet die met name geschikt is voor middelgrote biomassaketels. Als zodanig voorkomt deze toepassing enerzijds de methaanuitstoot die gepaard gaat met compostering van het gras en vervangt ze anderzijds tevens de fossiele brandstoffen die doorgaans gebruikt worden voor warmteproductie. De komende tijd werken Hooijer Renkum en Yilkins Drying Solutions verder aan de doorontwikkeling van deze energietoepassing voor bermgras als onderdeel van de groenstoffenfabriek die op GroeneWaarden gerealiseerd wordt. Wilt u meer weten over het project, dat ondersteund werd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)? Het eindrapport vindt u hier.

Biomassa Hooijer Renkum