image
image
image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

Begin 2021 voerden Hooijer Renkum de totaalsloop uit van diverse gebouwen van de school aan de Bontekoelaan. De renovatiesloop van de overige schoolgebouwen behoorden ook tot onze werkzaamheden. De materialen die hieruit vrijkwamen voerden we gescheiden af voor optimaal hergebruik.

Update juli 2021:

Deze maand zijn we begonnen met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur en het voorbereidende grondwerk voor de nieuwbouw. In de binnentuin van het gebouw hebben we ten behoeve van de nieuwe betonvloer het maaiveld verlaagd.

Omdat deze locatie een hoge grondwaterstand heeft, hebben we horizontale bemaling aangebracht. Door een drain in te graven en het grondwater op te pompen, kon het grondwaterpeil worden verlaagd.

De grond die met deze werkzaamheden vrijkomt, wordt met een Spierings kraan (een grote mobiele torenkraan) over het gebouw getild en afgevoerd. Het nieuwe zand wordt met dezelfde kraan weer de binnentuin ingedraaid.

Update januari 2022:

Bij het Globe College gaan onze werkzaamheden gestaag verder. Collega’s van de afdeling wegenbouw zijn inmiddels gestart met de herinrichting van het buitenterrein. In samenwerking met Verhoeve & Faber stelden we het complete ontwerp van de boven- en ondergrondse infrastructuur op. De leerlingen verhuizen dit jaar nog naar het deels nieuwe, deels gerenoveerde gebouw aan de Bontekoelaan.

PROJECT DETAILS

  • Opdrachtgever: Willibrord Stichting
  • Projectperiode: 2021-2022
  • Locatie: Utrecht
  • Dienst: Sloopwerk, Infra, Grondwerk
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?