image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

De gemeente Renkum en Hooijer Renkum zijn een samenwerking overeengekomen in de vorm van een bouwteamovereenkomst (BTO) voor het meerjarig doelmatig onderhouden van alle HWA-infiltratiesystemen binnen de kernen Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Heveadorp en Wolfheze. De EMVI-aanbesteding is door ons voor 100% gewonnen op het onderdeel kwaliteit.

Binnen deze kernen liggen ruim 600 voorzieningen. Om de huidige status van de voorzieningen in beeld te krijgen, is gestart met een inventarisatie. De inventarisatie is uitgevoerd met behulp van het programma Brutis. Hierin worden alle gegevens vanuit de inspecties en uiteindelijke uitvoering gebundeld.

De overeenkomst is voor twee jaar, met optioneel een verlenging van zes jaar voor het uitvoeren van meerjarig onderhoud (MJO). De eerste twee jaren staan voornamelijk in het teken van:

  • Inventarisatie van de infiltratievoorzieningen, het bijwerken van het beheersysteem en het onderhoud optimaliseren
  • Het uitvoeren van onderhoud om wateroverlast te voorkomen
  • Kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren
  • Het opstellen van een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP)

Hierbij gaat het om het doelmatig onderhoud aan bestaande en nieuw aan te leggen infiltratievoorzieningen. Met het doelmatig onderhoud worden de voorzieningen op een slimme en kosten efficiënte manier onderhouden. Zodat op de juiste momenten, de juiste onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De functionele werking (infiltratiecapaciteit) mag hierbij ten opzichte van de initiële aanleg niet afnemen. Daarnaast wordt er gelijktijdig een onderhoudshistorie opgebouwd, waardoor we toekomstig onderhoud beter kunnen voorspellen.

Het advies bestaat uit het aandragen van knelpunten met oplossingen en het treffen van aanvullende (onderhouds)maatregelen om de werking te verbeteren.

Met de informatie die we in de eerste twee jaren van de opdracht verzameld hebben stellen we aan het einde van deze opdracht een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP) op, in de vorm van een prestatiecontract. In dit MJOP is van alle infiltratievoorzieningen omschreven welke onderhoudswerkzaamheden gedaan worden en met welke frequenties. Door de jaren heen zullen door reconstructies en nieuwe aanleg steeds meer infiltratievoorzieningen aanwezig zijn. Op het moment dat infiltratiesystemen opgeleverd worden, worden deze voorzieningen toegevoegd aan het beheersysteem en het MJOP.

Het doel: robuust en goed werkende voorzieningen welke eenvoudig zijn te monitoren, beheren en onderhouden. Waarbij alle relevante gegevens in een beheersysteem zitten, zodat een doelmatig en functioneel beheerregime kan worden uitgevoerd.

De ambitie van de gemeente Renkum hierbij is om in 2050 volledig afgekoppeld te zijn.

Wilt u ook meer grip hebben op het beheer en onderhoud van uw infiltratievoorzieningen? Neem vrijblijvend contact op met onze projectleider Roel Nordsiek, 0317-318666. Wij helpen u graag verder.

PROJECT DETAILS

  • Opdrachtgever: Gemeente Renkum
  • Projectperiode: november 2021-31 december 2023, met optioneel verlenging van zes jaar
  • Locatie: Renkum
  • Dienst: Grondwerk
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?