image
image
image
image
image
image

PROJECTBESCHRIJVING

In opdracht van De Onderwijsspecialisten hebben we voor locatie Lichtenbeek in Arnhem een afkoppelplan hemelwater opgesteld. Bij hevige regenval bleek het huidige (gemengde) rioolstelsel het water niet snel genoeg af te kunnen voeren. Dit veroorzaakte behoorlijk wat overlast en schade.

Het afkoppelplan wordt in 2 fasen uitgevoerd.  Eind juni 2022 is fase 1 van start gegaan.

Nadat we het werkgebied vrij hadden gemaakt van verharding en begroeiing, plaatsten we 3 grote betonnen infiltratieputten. Vooraf zijn de afgravingen bedekt met Geotextiel om dichtslibben te voorkomen. In een grote stalen mal wordt de betonnen put met infiltratiegaten geplaatst. Door split rondom de put te storten ontstaat een groot infiltrerend oppervlak rondom de infiltratieput.

De afkoppeling van de dakafvoeren plannen we in de schoolvakantie, om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Daarna wordt het straatwerk hersteld en deels vernieuwd.

Piekbuien zullen hier in de toekomst minder overlast bezorgen. Én doordat het hemelwater afgekoppeld wordt van het bestaande riool, stroomt het schone hemelwater straks niet meer weg in het vuilwaterriool om onnodig verpompt en gezuiverd te worden. Het wordt in de nieuwe situatie langzaam geïnfiltreerd in de bodem en zo terug gegeven aan de natuur. Een duurzame oplossing.

Eind 2022 – 2023 start afkoppelplan fase 2 voor het overige gedeelte van het gebouw.

PROJECT DETAILS

  • Opdrachtgever: De Onderwijsspecialisten
  • Projectperiode: 2022-2023
  • Locatie: Arnhem
  • Dienst: Grondwerk
×

Kan ik u helpen met een planningsaanvraag?

× Planningsaanvraag?