Projecten van Hooijer Renkum B.V.

Sloop - Vossenvelde Bennekom
Sloop - Vossenvelde Bennekom
In opdracht van de gemeente Ede sloop Hooijer Renkum de voormalige middelbare school Vossenvelde te Bennekom. Er is gestart met de verwijdering van het asbest, dat o.a. in luchtkanalen, vloertegels en...
Groenwerk - Bomen kappen Huijgenslaan Arnhem
Groenwerk - Bomen kappen Huijgenslaan Arnhem
In opdracht van BTL Realisatie uit Hengelo heeft Hooijer Renkum in het najaar van 2016 de bomen aan de Huijgenslaan en Thomas á Kempislaan in Arnhem gekapt. In totaal zijn er 83 bomen gekapt, v...
Grondwerk - MFC 3B4 Renkum
Grondwerk - MFC 3B4 Renkum
In opdracht van Mertens Bouwbedrijf uit Weert verzorgt Hooijer Renkum het grondwerk t.b.v. de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum 3B4 te Renkum. In het nieuwe pand komen onder andere een aantal...
Sloop - Patrimonium fase 2 Wageningen
Sloop - Patrimonium fase 2 Wageningen
In opdracht van De Woningstichting sloop Hooijer Renkum 158 woningen in Wageningen. Na vorig jaar al 78 woningen gesloopt te hebben zijn wij nu bezig met de 2e fase, die bestaat uit 80 woningen. Inmid...
Sloop - Binnenweg/Griftweg De Klomp
Sloop - Binnenweg/Griftweg De Klomp
In opdracht van de gemeente Ede slopen wij 4 agrarische locaties in De Klomp. De locaties zijn gelegen aan de Griftweg en Binnenweg in Ede en hebben een gezamelijke oppervlakte van ongeveer 3,5 hectar...
Grondwerk - Verbeteren bodemstructuur proefveld NIOO
Grondwerk - Verbeteren bodemstructuur proefveld NIOO
Hooijer Renkum B.V. heeft in nauwe samenwerking met het Nioo (Nederlands Instituut voor Ecologie), en in opdracht van KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), een ontwerp ten grondsl...
Sloop - Sauna Soesterberg
Sloop - Sauna Soesterberg
In opdracht van de provincie Utrecht sloopt Hooijer Renkum B.V. de voormalig sauna aan de Amersfoortsestraat in Soesterberg. De sauna moet wijken voor ecoduct Boele Staal, dat onderdeel uitmaakt van p...
Sloop - Dyadegebouw Nieuwegein
Sloop - Dyadegebouw Nieuwegein
In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft Hooijer Renkum B.V. tussen augustus en oktober 2015 het Dyade-gebouw gesloopt. Het Dyade-gebouw was gesitueerd direct naar de Cityplaza van Nieuwegein en o...
Groenwerk - Dunning Cobb Europe Herveld
Groenwerk - Dunning Cobb Europe Herveld
Hooijer Renkum heeft de dunning van ca. 7 ha bos in Herveld uitgevoerd, in opdracht van Everts en Weijman B.V. Er zijn ca. 5.000 stuks bomen uit het perceel gehaald. De eerste 2 foto's geven een beeld...
Recycling groenafval
Recycling groenafval
Een prominente tak binnen Hooijer Renkum B.V. is de recycling van groenafval. Het groenafval wordt vanaf eigen projecten of extern ingezameld en verkleind tot biomassa. In onderstaande filmpje is onze...
Grond Zeven - Patrimonium Wageningen
Grond Zeven - Patrimonium Wageningen
In opdracht van De Woningstichting Wageningen zeeft Hooijer de ondergrond van de eerder door Hooijer gesloopte wijk Patrimonium. De grond wordt tot een meter diep gezeefd, zodat er schone gezeefde gro...
Gemeente Wageningen - Kauwgom verwijderen Wageningen
Gemeente Wageningen - Kauwgom verwijderen Wageningen
In opdracht van de gemeente Wageningen verwijdert Hooijer Renkum kauwgom in de winkelstraten van Wageningen. De techniek die gebruikt wordt zorgt ervoor dat de kauwgom in 4 á 5 seconden geheel ...
Sloop - Soma Ede
Sloop - Soma Ede
In opdracht van de gemeente Ede sloopt Hooijer Renkum B.V. het gebouw aan de Kerkweg in Ede waar vroeg het SOMA gevestigd was en recentelijk gebruikt werd door Welstede.  Er zijn diverse asbesth...
Sloop - BCA-terrein Barneveld
Sloop - BCA-terrein Barneveld
In opdracht van de gemeente Barneveld sloopt Hooijer Renkum B.V. het voormalig BCA-terrein te Barneveld. Het betreft in totaal ruim 6.000 m² bebouwing. De gehele locatie is meer dan 2,5 hectare g...
Herstellen proefwatergang Wageningen
Herstellen proefwatergang Wageningen
In opdracht van NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) voert Hooijer Renkum B.V. het herstel van een proefwatergang uit. De bestaande watergang van het instituut kalfde in als gevolg van gron...
Sloop - Bergerhof Renkum
Sloop - Bergerhof Renkum
Begin 2013 heeft Hooijer Renkum B.V. 3 flats aan de Bergerhof te Renkum gesloopt. Het project was begonnen met de asbestsanering, die al door Hooijer Milieu B.V. was uitgevoerd (klik hier). Na de asbe...
Sloop - 432 woningen Arnhem Fase III
Sloop - 432 woningen Arnhem Fase III
In opdracht van Portaal Vastgoed heeft Hooijer Renkum B.V. in 2011 de sloop van 432 woningen in Arnhem aangenomen. Het werk bestaat uit 4 fases (fase III t/m Fase VI). Fase III: 84 woningen, ges...
Sloop + Wegenbouw - Wederoplevering Houtwal Zutphen
Sloop + Wegenbouw - Wederoplevering Houtwal Zutphen
Eind 2012 en begin 2013 voert Hooijer Renkum B.V. in opdracht van de Rijksgebouwendienst de wederoplevering van de Houtwal in Zutphen uit. De Houtwal in Zutphen is een terrein naast de rechtbank, waar...
Bos- en Cultuurtechniek - Bomen knippen Planken Wambuis
Bos- en Cultuurtechniek - Bomen knippen Planken Wambuis
In opdracht van Bos- Natuur- en Landschapsbeheer Johan Rap knipt Hooijer Renkum B.V. bomen op een terrein van ca. 6 hectare nabij Planken Wambuis. In het bosperceel dienen alle naaldbomen verwijderd t...
Cultuurtechniek - Aanleg Vlonderpad Beekdal Renkum
Cultuurtechniek - Aanleg Vlonderpad Beekdal Renkum
In opdracht van de Staatsbosbeheer heeft Hooijer Renkum B.V. (in combinatie met Wassingmaat) een geheel nieuwe vlonder / wandelpad aangebracht in het Renkums Beekdal. Het gedeelte van het Renkums Beek...
Groenwerk - Wapenveld
Groenwerk - Wapenveld
In opdracht van de ontwikkelaar van het terrein van Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld heeft Hooijer Renkum B.V. ongeveer 1 hectare bos gerooid. Er werden diverse soorten hout gekapt waaronder...
Cultuurtechniek - Stichting het Depot
Cultuurtechniek - Stichting het Depot
In opdracht van Stichting Het Depot heeft Hooijer Renkum B.V. de vernieuwing van de paden van de beeldentuin in Wageningen gerealiseerd. Er zijn in totaal 8 zinkputten geplaatst t.b.v. de infiltratie ...
Groenwerk - Bomen Rooien Veenendaal
Groenwerk - Bomen Rooien Veenendaal
Hooijer Renkum B.V. kapt in de winter van 2011 4 hectare bosgebied weg ten behoeve van het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Salamander II te Veenendaal. De bomen worden gekapt door eigen zager en...
Cultuurtechniek – Ecopassage te Doorwerth
Cultuurtechniek – Ecopassage te Doorwerth
In opdracht van de gemeente Renkum heeft Hooijer Renkum B.V. een aantal ecopassage’s aangebracht op de Fonteinallee te Doorwerth. De Fonteinallee ligt onderaan de stuwwal en is een barriè...
Groenwerk - aanplant Lanenstructuur
Groenwerk - aanplant Lanenstructuur
In 2010 heeft Hooijer Renkum B.V. in opdracht van Staatsbosbeheer bomen gerooid in het bos, om daarna hier weer nieuwe bomen voor terug te planten. Deze bomen worden aan beide zijden parallel aan het ...
Hooijer Renkum BV
Energieweg 7T: +31 (0)317 318 666
6871 KB RenkumF: +31 (0)317 316 441
  
Postbus 1019E: info@hooijer.nl
6870 DA RenkumContactformulier
Bel voor meer info:
+31 (0)317 318 666
Copyright © Hooijer Renkum B.V. 2017 | Webdesign & CMS : DO IT-online