Diensten | Stappenplan

Wanneer er asbest uit een gebouw verwijderd moet worden, zijn er wettelijk een aantal stappen vastgelegd. Hooijer Milieu B.V. kan u van dienst zijn bij al de stappen die hieronder genoemd zijn.

1. Asbestinventarisatie

Wanneer u wilt verbouwen of een bouwwerk geheel wilt slopen, dient er een asbestinventarisatie gemaakt te worden. Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door SC-540 gecertificeerde bedrijven. Hooijer Milieu B.V. beschikt over een netwerk van deze bedrijven en kunnen de inventarisatie dan ook voor u verzorgen. 

2. Sloopmelding

Wanneer de asbestinventarisatie afgerond is heeft u inzicht in de asbesthoudende materialen die in uw pand aanwezig zijn. Wanneer u besluit deze te willen verwijderen, dient daarvoor een melding gedaan te worden bij de gemeente. De gemeente zal u vragen naar het asbestinventarisatierapport. Desgewenst kan Hooijer Milieu B.V. u ontlasten en verzorgen wij de sloopmelding voor u.

3. Asbestverwijdering

De asbestsanering zelf vindt plaats aan de hand van een werkplan dat voor de start van de werkzaamheden gemaakt wordt. Tevens worden de werkzaamheden gemeld bij de gemeente, certificerende instelling en arbeidsinspectie. Afhankelijk van de risicoklasse waarin de sanering moet worden uitgevoerd worden de veiligheidsmaatregelen bepaald.

4. Vrijgave & Stort

Na afronding van de saneringswerkzaamheden wordt er op de saneringslocatie gemeten en visueel bekeken of al het asbest verwijderd is. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. De vrijkomende asbesthoudende materialen worden dubbel en luchtdicht verpakt en afgevoerd naar een erkend inzamelpunt.

5. Oplevering

Na afloop van de sanering stuurt Hooijer Milieu B.V. de vrijgaveverklaring en het stortbewijs van het asbest op naar de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de vrijgaveverklaring en het stortbewijs op te sturen naar de gemeente.

   

   

   

Hooijer Milieu BV
Energieweg 7T: +31 (0)317 318 666
6871 KB RenkumF: +31 (0)317 316 441
  
Postbus 1019E: info@hooijer.nl
6870 DA RenkumContactformulier
Bel voor meer info:
+31 (0)317 318 666
Copyright © Hooijer Renkum B.V. 2017 | Webdesign & CMS : DO IT-online